kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Който пребивава в истината, той всякога е угоден Богу, за всички човеци е полезен, в обществото е прекрасен и във всяка работа правдив!"

Св. Ефрем Сирин