kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 август 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Само в мълчанието се ражда това дивно умение: да разбираш самия себе си, своите мисли и своите думи."

Игум. Нектарий (Морозов)