kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 септември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Дай ми Господи, това което знаеш, 
че е добре за мен, а аз не зная да го поискам."