kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 септември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото е по-смирен човек, толкова е по-голям мирът в душата му."

Св. Александра Феодоровна