kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 септември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Който истински обича Бога, говори за Него интересно или мълчи."