kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20 сетември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Четири са нещата, които помрачават ума: Ненавист към ближния, презрение, завист и подозрение."

Авва Исаия