kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 октомври 2019 г.

Posted in Мисъл.

"По молитвите на малките деца могат да стават чудеса... Защото коя молитва има най-голяма сила пред Бога, ако не тази на детето?"

Св. Паисий Светогорец