kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 ноември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Внимавай как се държиш, как се владееш, какви думи изричаш, какви дела имаш, как постъпваш с хората."

св.Юстин Попович