kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Изкушенията се дават, за да се преодоляват, а не да падаш пред тях. Но за тая цел е нужно веднага, щом се появи изкушение, особено ако е свързано с гняв или блуд, да осъзнаеш своята немощ и усърдно да попросиш помощ от Бога с думите:“Господи, немощен съм, затова прояви в мен силата Си, защото без Твоята подкрепа не мога да устоя.”

Св. Серафим Софийски Чудотворец