kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Най-важното дело за родителите е да възпитават децата си в страх Божи и добронравие. Без това всяко учение и образование е нищо. Малката фиданка ще расте натам, накъдето бъде наклонена и новият съд ще издава такава миризма, с каквато бъде напълнен. Тъй и малките деца ще живеят така, както бъдат възпитани. Един духовен учител, на смъртния си одър казал: "Никого не съм поучавал на неща, които сам преди това не съм изпълнил"
Св.Тихон Задонски