kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 декември 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Случило се е нещо добро?- Благославяй Бога и доброто ще остане. Случило се е нещо лошо? - Благославяй Бога и лошото ще се прекрати."

Св. Йоан Златоуст