kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 януари 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател."

Св. Симеон Солунски