kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 януари 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога."

Св. Макарий Велики