kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 февруари 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? ...Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва."

(Иак. 2:14,17)