kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Днес е трудно да се намери смирение, а също е трудно да се намери разсъждение. Любов може да се намери - къде малко, къде много. Обаче да се намери смирение и разсъждение е мъчно, защото това са брънки от една верига. Съвършеното разсъждение е признак на святост."

Неизвестен атонски старец