kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Човек чрез молитвата трябва да придобие състрадаваща душа. Не бива да бъдем безучастни към болката на другия."

Неизвестен атонски старец