kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 март 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Сега е такова време, че ние знаем много молитви, а се молим малко. Ядем постна храна, а не постим. Събираме сведения за духовния живот, а нямаме опита му. Изповядваме грехове, а не се каем. Ходим в храмовете и стоим на службите, а душата не се смирява пред Твореца. Всичко е от това, че сърцето е затворено. То трябва да се отвори, за да пусне Христа."

Св. Паисий Светогорец