kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Бедствията, когато ни обкръжават от всички страни, ни заставят да бъдем бдителни; и ако ние сме внимателни, то не търпим от тях никаква вреда."

Св. Йоан Златоуст