kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Ще дойде време когато не гоненията, а парите и прелестите на временния свят ще отделят хората от Бога, и тогава ще погинат повече души, отколкото във времената на гоненията."

св. Серафим Вирицки