kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 юни 2020 г.

Posted in Мисъл.

" Хората с голяма любов са винаги и хора с голяма вяра."