kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

07 юни 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Важно е да запомним, че Господ знае, на кой какви изпитания да даде"

схиархим.Илий