kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 юни 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Свободен е този, който не робува на сластите (чувствените удоволствия), но господства над тялото посредством разсъждение и целомъдрие, и с пълна благодарност доволства с това, което му дава Господ, дори то да бъде съвсем умерено."

Преп. Антоний Велики