kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

25 юни 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Бъди по-добър, отколкото е прието, тъй като всеки има своята война, боеве и загуби. Живей просто, люби щедро, вниквай в нуждите на другите внимателно, говори кротко... А останалото остави на Господ. Именно любовта, нито вярата, нито догматиката, нито мистиката, нито аскетизма, нито поста, нито дългите молитви съставляват истинския облик на християнина. Всичко губи сила, ако го няма основното - Любовта към човека."

св. Лука Войно-Ясенецки