kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 септември 2020 г.

Posted in Мисъл.

"...Който предпочита земното пред духовното, този се лишава и от едното и от другото, а който се стреми към небесното, този непременно ще получи и земното."
 
Св. Йоан Златоуст