kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 септември 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Според саможертвата и молитвата, които човек принася за себе си или за ближния, той ще получи и съответната
Божествена помощ."
 
Св. Паисий Светогорец