kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 септември 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Всички болести, абсолютно всички, идват от притеснения и нервиране."
Старецът Порфирий