kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 октомври 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Затова и дяволът употребява всички усилия, за да вкорени в нас помисъла на отчаянието, защото знае, че ако ние дори и малко се покаем, то това няма да е безплодно за нас."
 
Св. Йоан Златоуст