kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 ноември 2020 г.

Posted in Мисъл.

"...Злото произлиза не от природата, а от свободата, която не мисли правилно."
 
Св. Йоан Златоуст