kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 януари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Ако се поучаваме в Божия закон, то злите помисли намаляват, а от светските грижи за суетата и тялото, от празните разговори злите помисли се умножават."
 
Св. Йоан Касиан Римлянин