kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 февруари 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Покаянието ни е дадено като благодат върху благодат, защото покаянието е второ духовно възраждане от Бог. Такова, за което сме получили залог при кръщението, го получаваме като дар чрез покаянието. Покаянието е вратата на милосърдието, отворена за тези, които го търсят. През тази врата влизаме в милостта на Бог…"

Св. Исаак Сирин