kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

26 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„…Наистина, само този е свободен, само този е владика и по-могъществен от всички царе, който не е поробен от страстите…”
 
Св. Иоан Златоуст