kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

26 септември 2015 г.

Posted in Мисъл.

„Скука — това е на унинието внука... 
За да я пропъдиш, Потруди се и в молитвата не лени се! 
Тогава и скуката ще изчезне и усърдието в сърцето ти ще влезне. 
Ако пък търпение и смирение към всичко прибавиш, от много злини ще се избавиш!”

За леността и унинието 
о. Амвросий Оптински