kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

27 септември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Признак за човека намерил Бога,- излизащите от него тишина и покой."
Монах Симеон Атонски