kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 октомври 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Когато Господ иска да помилва някого, то внушава на другите желание да се молят за него и помага в тази молитва. Затова трябва да знаеш, че когато имаш желание да се молиш за някого, това означава, че Сам Господ иска да помилва тази душа и милостиво слуша твоите молитви."
 
Св. Силуан Атонски