kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 октомври 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Господ поставя всеки от нас на такова място, където ние можем, ако поискаме, да принесем на Бога добри плодове и да спасим себе си и другите."
 
Св. Йоан Кронщадски