kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 март 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Волята на Бога е видна в Неговите заповеди, които ние трябва и да се стараем да изпълняваме при общуване с ближните, а в случай на неизпълнение и нарушаване да принасяме покаяние."
Преп. Макарий Оптински