kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

02 март 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Милосърдният Бог призовава всички към спасение, но твърде малко Му се подчиняват. Всички ние принадлежим към числото на званите по неизказаната Божия любов към нас, но твърде малко от нас се включват в числото на избраните: защото това включване в числото на избраните е предоставено на нашето собствено произволение ".
Св. Игнатий Брянчанинов