kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

Изкупил Си ни от клетвата на закона с честната Твоя кръв прикован на кръст и с копие прободен, безсмъртие Си източил на човеците, Спасителю наш, слава на Тебе.

Тропар на отпуста, гл. 4

28 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове."

(Мат. 26:26-28)

27 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Случайности в живота няма - всичко се случва по Божи промисъл и когато Бог допуска нещо, то е заради нашето спасение, в зависимост от нашето вътрешно състояние и потребности."

Иеромонах Серафим Роуз

26 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Главната епитимия на нашия век- това е търпението. Каквото Бог ни дава, всичко е по Божия воля и трябва всичко да се понася спокойно- без паника, без униние, без хленчене, без отчаяние, без мисли срещу ближния. За своите грехове ние и страдаме."

Схиархимандрит Зосима Сокур

25 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"В молитвата ние беседваме с Бога, в Свещеното Писание Бог беседва с нас."
Блаженни Августин