kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

03 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Благослови враговете ми, Господи. И аз ги благославям, а не ги проклинам.Враговете ми ме тласнаха в Твоите обятия повече, отколкото приятелите. Враговете си мрази само оня, който не знае, че те са му не врагове, а сурови приятели."

Св. Николай Велимирович

02 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Преди да направиш нещо, помисли дали Христос иска да го правиш и тогава постъпи съобразно с това."

Св. Паисий Светогорец

01 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Дори незначителното по размери добро дело е безкрайно по-ценно от неизчерпаемия поток красноречиви фрази."

Схиигумен Савва

30 септември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Вие казвате: „Няма кога да се моля, имам твърде много работа“. Но именно затова, че имаш много работа, ти и трябва да се молиш, за да изпълниш добре всичката тази работа."

Свещеник Николай Голубцов

29 септември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Мъжът с жената трябва да бъдат подобни на ръце и очи. Когато ръцете болят,- очите плачат. А когато очите плачат,- ръцете изтриват."

Св.Йоан Златоуст