kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако искаш да се справиш с унинието и мрачното разположение на духа, трябва да се изпълниш с благодушна любов и да се облечеш в незлобна радост".
Св. Йоан Касиан Римлянин

13 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Истинската цел на нашия християнски живот се състои в придобиване на Светия Божи Дух. А постът, бдението, молитвата, милостинята и всички добри дела, вършени заради Христа, са средства за припечелване на Светия Божи Дух".
Св. преподобни Серафим Саровски

12 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Дяволът причинява две злини: въвлича в грях и възпира от покаяние."
Св. Йоан Златоуст

11 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Съвестта е законодател, пазител на закона, съдия и въздаятел. Тя е естествената скрижала на Божия завет, който се простира над всички хора. И при всички тях ние виждаме действието й заедно със страха Божи". 

Св. Теофан Затворник

10 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако искаш да се справиш с унинието и мрачното разположение на духа, трябва да се изпълниш с благодушна любов и да се облечеш в незлобна радост".

Св. Йоан Касиан Римлянин