kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

25 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Докато не се научим да бъдем смирени, има да изтърпим още много сърдечна болка."

старецът Тадей Витовнишки

24 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Нека приемаме изпитанията с търпение, без притеснение, като благословение от Бога. Когато някой ни онеправдава, трябва да се радваме и да го смятаме за голям благодетел. Защото това става причина за „спестявания” в другия живот. Чрез изпитанията, които Бог допуска, Той ни кара да се подготвим за Неговото небесно царство, държейки в ръка паспорта на изпитанията."

Свети Паисий Светогорец

23 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Който обикаля манастирите, за да види някой паметник, архитектура, фрески – ще се върне вкъщи с празна душа. Но ако е вярваща душа, ако ги обикаля заради душата си, за да придобие мир и спасение – ще се върне изпълнен с утеха".

Старецът Тадей Витовнишки

22 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Когато получиш радост, смири се и знай, че тя води след себе си скърби, срещу които трябва да се бориш, а не да униваш."

Архиепископ Серафим Соболев

21 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Душо моя! Помни своето небесно достойнство и не се възмущавай поради тленни и нищожни неща. Уважавай и в другите човеци небесното тяхно достойнство и поради нещо тленно не дръзвай да ги оскърбяваш или да ги ненавиждаш. С всичка сила възлюби духовното и небесното, и презирай материалното, земното."

Св. прав. Йоан Кронщадски