kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 април 2015г.

Posted in Мисъл.

„От любов към брата идва благодатта и с любов към брата тя се опазва. Но ако не обичаме братята си, то и благодатта Божия няма да дойде в душата. Ако всички хора изпълняваха заповедите Христови, на земята щеше да бъде рай и всички с малко труд щяха да имат достатъчно от всичко необходимо. И Духът Божи щеше да живее в душите на хората, защото Сам Той търси човешката душа и иска да живее в нас и ако не се вселява, то е само заради гордостта на ума ни. „

Св. Силуан

17 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Скръбта ни очиства. Истинският човек винагискърби. В радостта си той се променя, става друг. В скръбта става такъв, какъвто е всъщност. И тогава най-вече се приближава до Бога. Той чувства своето безсилие. Често, когато е в слава и радост, си мисли, че е пъпът на света, или ако искате - центърът на вселената: "Аз и никой друг!" В страданията и скръбта той се чувства като незначителна мравчица във вселената, изцяло зависим и търси помощ и подкрепа.“

Старецът Епифаний

16 април 2015г.

Posted in Мисъл.

"Гледай да имаш милост към всички, защото чрез милостта човек намира дръзновение да говори с Бога."

Авва Памб

15 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Добро дело за християнската душа, жадуваща спасение, е да задържа добрите мисли, а лошите, когато те нахлуят,да прогонва от себе си.“

Преподобният старец
Варнава (1831-1906)

14 април 2015г.

Posted in Мисъл.

ЦЯЛОТО МИ ЩАСТИЕ
Цялото ми щастие и нещастие е в сърдечните ми мисли и разположение. Ако мислите и нагласите на сърцето ми са в съответствие с Божията истина или с волята на моя Бог, тогава съм спокоен, изпълнен с духовна светлина, радост, блаженство; ако ли не - съм неспокоен, изпълнен с духовен, душепогубващ мрак, тежест, униние. Ако заменя напълно лъжливите си богопротивни мисли и разположения на сърцето с истинни и приятни на Бога, тогава отново съм спокоен и блажен.

Св. Йоан Кронщатски