kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

06 април 2015 г.од

Posted in Мисъл.

"Ако в твоя дом донесат мръсотия, не се питай от кое място е тя, изхвърли я веднага; ако в твоето сърце проникнат помисли на осъждане, не се питай прави ли са те или не,- те са само мръсотия."

Монах Симеон Атонски

05 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

За да се промени човек, трябва да дойде Божията благодат. Но, за да стане това човек трябва първо да се смири.

Старецът Порфирий

04 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Едва когато умът започне да вижда своите съгрешения - многобройни като морския пясък, едва тогава започва просветата на душата и нейното оздравяване."

Свети Петър Дамаскин

03. април 2016 г.

Posted in Мисъл.

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с Кръста Си Твоя народ.
(Тропар, глас 1)

02 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Слава на Бога! За всичко слава на Бога! От тези чудни, свети думи отстъпват мрачните мисли, тежеста. Идват в душата на човека мир, утешение, радост. Да бъде волята Твоя, Господи! Слава на Бога за всичко!"

Преп. Никон Оптински