kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

01 април 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Ако ти искаш да помогнеш на Църквата, то по-добре се старай да поправиш себе си, а не другите. Ако ти поправиш себе си, то веднага ще се поправи частичка от Църквата. И е разбираемо, че ако така биха постъпвали всички, то Църквата би била приведена в пълен ред."

Св. Паисий Светогорец

31 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Не се стреми нито към добри оценки, нито към добро мнение за себе си. Прави всичко според твоята сила и по съвест, а останалото остави на Божията воля. Това е най-добрия път; той ще ти даде спокойствие и душевен мир, което е по-скъпо от всичко."

Игумен Никон Воробьов

30 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Човек заслужава да има толкова благодат у себе си, колкото с благодарност търпи изкушенията и колкото безропотно носи теготата на ближния."

Светият Старец Иосиф Исихаст

29 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Човек заслужава да има толкова благодат у себе си, колкото с благодарност търпи изкушенията и колкото безропотно носи теготата на ближния."

Светият Старец Иосиф Исихаст

28 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

Осъждането води до отчуждение между близки. Свети Йоан Милостиви казва - "Братя мои и чеда, не бързайте да осъждате. Защото много пъти виждаме греха на съгрешаващия, а тайното му покаяние не знаем."