kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

31 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Не се стреми нито към добри оценки, нито към добро мнение за себе си. Прави всичко според твоята сила и по съвест, а останалото остави на Божията воля. Това е най-добрия път; той ще ти даде спокойствие и душевен мир, което е по-скъпо от всичко."

Игумен Никон Воробьов

30 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Човек заслужава да има толкова благодат у себе си, колкото с благодарност търпи изкушенията и колкото безропотно носи теготата на ближния."

Светият Старец Иосиф Исихаст

29 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Човек заслужава да има толкова благодат у себе си, колкото с благодарност търпи изкушенията и колкото безропотно носи теготата на ближния."

Светият Старец Иосиф Исихаст

28 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

Осъждането води до отчуждение между близки. Свети Йоан Милостиви казва - "Братя мои и чеда, не бързайте да осъждате. Защото много пъти виждаме греха на съгрешаващия, а тайното му покаяние не знаем."

27 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Бог ни удостоява да бъдем с тези хора, с които трябва да се изцелим от своите недостатъци"

схимонах Симеон Атонски