kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

За запазването на вътрешния мир:

"Обичай всички хора и живей в съгласие с всички, както заповядва свети апостол Павел:Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци (Рим. 12:18)."
 
Св. Никодим Светогорец

09 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

За запазването на вътрешния мир:

"Преди всичко поддържай в ред всички свои външни сетива и избягвай волностите в цялото си външно поведение. Ще рече: не гледай, не приказвай, не махай с ръце, не крачи насам-натам и нищо друго не върши прибързано, но всичко тихо и пристойно."
 
Св. Никодим Светогорец

08 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Първият знак, че познавате Бога, е, че вярвате в това, което Той казва, без да изисквате никакви обяснения или доказателства."

Св. Йоан Златоуст

07 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

"Не забравяйте, че всички хора са 
слаби и склонни към беззаконие.
Научете се да прощавате, не се обиждайте.
По-добре се отделете от онези, които ви вършат зло,
злата сила в тях не може да обича.
Не търсете приятели между хората, 
търсете ги на небето - сред светиите" 
Те никога няма да ви оставят или да ви предадат.

Старацът Николай Гурианов

06 юни 2019 г.

Posted in Мисъл.

Не позволявай злото около теб, да събуди злото в теб. Прости както Христос е простил.