kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Дори ако твоята шия изтънее от поста така, че да минава през иглено ухо, но в тебе няма любов, то всичко това е напразно."

Старец Тимотей Капсалиот

10 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

"...С много трудове и подвизи, в продължение на време... след изпитания и различни изкушения, приема (душата) духовно израстване..."

Преп. Макарий Египетски

09 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

Майка Матрона повтаряше:
"Ако народа изгуби вярата си в Бога, ще го сполетят най-различни страдания и беди. А ако не се покае - ще изчезне от лицто на земята. Колко нации така са си отишли! Молете се, правете поклони пред Бога, покайте се! Господ няма да ни остави и ще запази нашата земя!"

08 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Където и да си, БОГ те е поставил там!"

Старецът Тадей

07 май 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Злото не унищожава злото. Но ако някой ти прави зло, на този ти прави добро, та доброто дело да унищожи злобата."

прeп. Пимен Велики