kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

27 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Отношенията ни с другите показват отношението ни с Бога."

Светогорски слова

26 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Който носи в себе си поне малко благодат, знае, че Бог управлява всичко, което е в света и поради това винаги бива спокоен. "

Св. Силуан Атонски

25 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Признак за духовен живот е вглъбяването на човека вътре в себе си и съкровения труд в сърцето му. Божията благодат осенява този човек и той отпърво е в състояние на мир, а по този път стига до небесно състояние; в мирно състояние, т.е. с чиста съвест; а пък в небесно, когато умът му съзерцава у себе си благодатта на Дух Свети."

Св. Серафим Саровски

24 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Нищо по-хубаво няма от Христовия мир, защото с него се разбива всяка бран на въздушните и земните духове. Понеже нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата. (Еф. 6:12)"

Св. Серафим Саровски

23 април 2020 г.

Posted in Мисъл.

„Майката на всички блага и отличителен белег на учениците на Иисус, и силата, която държи целия ни живот, е любовта”. 

Св. Йоан Златоуст