kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Нека приемаме изпитанията с търпение, без притеснение, като благословение от Бога. Когато някой ни онеправдава, трябва да се радваме и да го смятаме за голям благодетел. Защото това става причина за „спестявания” в другия живот. Чрез изпитанията, които Бог допуска, Той ни кара да се подготвим за Неговото небесно царство, държейки в ръка паспорта на изпитанията."

Свети Паисий Светогорец

23 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Който обикаля манастирите, за да види някой паметник, архитектура, фрески – ще се върне вкъщи с празна душа. Но ако е вярваща душа, ако ги обикаля заради душата си, за да придобие мир и спасение – ще се върне изпълнен с утеха".

Старецът Тадей Витовнишки

22 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Когато получиш радост, смири се и знай, че тя води след себе си скърби, срещу които трябва да се бориш, а не да униваш."

Архиепископ Серафим Соболев

21 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Душо моя! Помни своето небесно достойнство и не се възмущавай поради тленни и нищожни неща. Уважавай и в другите човеци небесното тяхно достойнство и поради нещо тленно не дръзвай да ги оскърбяваш или да ги ненавиждаш. С всичка сила възлюби духовното и небесното, и презирай материалното, земното."

Св. прав. Йоан Кронщадски

20 октомври 2015 г.

Posted in Мисъл.

„Когато имаме знание, но нямаме смирение, знанието ни възгордява и мислим, че само ние сме прави, а всички останали грешат!”

Старецът Йосиф Исихаст