kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

„Когато видиш, че някой те мрази, справедливо или несправедливо, започни да го споменаваш в молитва”

св.Максим Изповедник

28 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Приятели много, но във време на благоденствие, във времето на изкушение едва ще намериш и един."
Преп. Максим Изповедник

27 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Ти поставяш своите собствени планове пред плановете Божии, затова страдаш.Доверието към Бога и смирението решават всички проблеми."

Свети Паисий Светогорец

26 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

“От тебе искам само едно: да повериш на Бога това, което от човешка гледна точка е трудно изпълнимо, за да се избавиш от стреса и напрежението. Доверието към Бога е една непрестанна молитва. Тогава ще имаш и вътрешен, и външен покой.”

Свети Паисий Светогорец

25 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Любовта се ражда от безстрастието, безстрастието от упованието на Бога, упованието от търпението и великодушието, тези последните от въздържанието във всичко, въздържанието- от страхът Божи, а страхът от вярата в Бога."

Преп. Максим Изповедник